Αρχικη

We use cookie to improve your experience on our site. By using our site you consent cookies.https://gdpr.eu/cookies/
Learn more Got it

Η Νέα μας μηχανή αναζήτησης του Ναού μας

Βιογραφικό Μητροπολίτου Περιστερίου κ.κ. Γρηγορίου

Ὁ Μητροπολίτης Γρηγόριος Δ. Παπαθωμάς γεννήθηκε τό 1960 στά Νάματα Ἀσκίου-Βοίου Κοζάνης καί εἶναι Καθηγητής τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου στό Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό 2010, στό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο Ἁγίου Σεργίου Παρισίων ἀπό τό 1994, καθώς καί στό Εὐρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Διδακτορικῶν Σπουδῶν ΣΩΚΡΑΤΗΣ-GRATIANUS (Παρίσι XI) ἀπό τό 2000.
Σπούδασε Θεολογία καί Νομική στή Θεσσαλονίκη καί στό Παρίσι (Master, Διδακτορικό καί Μετα-Διδακτορικό [Ὑφηγεσία] στήν Θεολογία καί τήν Νομική).
Ὡς κληρικός, ὑπηρέτησε στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί στήν Αὐτόνομη Ἐκκλησία τῆς Ἐσθονίας.
Στήν 25ετία πού ἔζησε στό ἐξωτερικό, δίδαξε σέ 20 Πανεπιστήμια τριῶν Ἠπείρων (Εὐρώπης, Ἀσίας καί Ἀφρικῆς) καί εἶναι συγγραφέας 21 βιβλίων καί ἄνω τῶν ἑκατό (100) ἐπιστημονικῶν ἄρθρων, σέ ἑλληνικά καί ξένα περιοδικά, μέ ἱστορικό, θεολογικό καί θρησκειολογικό περιεχόμενο καί μέ ἀντικείμενα τῆς εἰδικότητάς του, πού εἶναι τό Κανονικό Δίκαιο, τά ὁποία μεταφράστηκαν σε 16 διαφορετικές γλώσσες.
Τέλος, ἔχει συμμετάσχει σέ περίπου 90 ἐπιστημονικά Συνέδρια μέ εἰσήγηση μέχρι σήμερα στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, ἑνῶ εἶναι Ἐπιστημονικός Διευθυντής σέ τρεῖς ἐκδοτικές Ἐπιστημονικές Σειρές.

Διαβάστε Περισσότερα

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Rating: 5 out of 5.

One thought on “Αρχικη

  1. Πολύ όμορφη και Επιγνωσιακή Εκκλησία και οι Ιερείς με την Αληθινή καρδιά και με τον τρόπο τους φέρνουν τους πιστούς στην Εκκλησία Μικρούς και Μεγάλους!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s